×

HJÄLP FÖR AKTUELL SIDA/FUNKTION

Det finns ingen hjälptext för just denna sida, men kika gärna i vår FAQ eller kontakta oss direkt med frågor eller funderingar.

Tjänstevillkor

Genom att medverka i Guldfemman godkänner föreningen följande tjänstevillkor.

 1. Guldfemman erbjuder föreningen ett managerspel online i syfte att tjäna pengar till klubbkassan, samt för att öka intresset och engagemanget i föreningen. Försäljning sker via hemsidan, samt via aktivt uppsökande försäljning runt och i föreningen.
 2. Intäkter av Guldfemman tillfaller föreningen eller på förhand definierade grupper inom föreningen – inte enskilda medlemmar.
 3. De personer som aktiveras i säljprocessen av Guldfemman ska vara 13 år eller äldre.
 4. Det ska inte utgå ersättning från föreningen till enskilda medlemmar för arbete i samband med försäljningen av Guldfemman.
 5. Guldfemman ansvarar för att hjälpa föreningen med försäljningen, detta genom tryckt säljmaterial, annonsmaterial, säljtips, support och uppföljning.
 6. Guldfemman ansvarar för att monitorera försäljningen och kontinuerligt informera föreningen om dess intäkter. Vidare ansvarar Guldfemman för att ta fram fakturaunderlag, kundreskontralistor och verifikat för all försäljning.
 7. Föreningen ansvarar för att registrera minst 1 st. administratör av Guldfemman, samt att följa de instruktioner som kommuniceras av Guldfemman.
 8. Föreningen godkänner de villkor om avgifter, provision, tidsfrister, försäljning och övriga bestämmelser som på förhand kommunicerats via Guldfemmans hemsida, samt i övriga kanaler och kontakter.
 9. Föreningen ansvarar för att information som hanteras inom Guldfemman inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning. Guldfemman förbehåller sig rätten att utan varsel radera eller modifiera olämplig information.
 10. Föreningen ansvarar för att saluföra sin tävling inom Guldfemman och att ta emot betalning för de tävlingsbidrag som säljs kontant.
 11. Föreningen ansvarar för all att all matchdata som behandlas i systemet är korrekt utifrån Guldfemmans regel- och poängsystem.
 12. Föreningen ansvarar för att tillhandahålla support och klagomål som är relaterad till matchdata och placeringar i tävlingen.
 13. Guldfemman ansvarar för vissa delar av prisbordet i alla tävlingar. Villkor och begränsningar för dessa priser behandlas på separat sida, men innefattas av dessa tjänstevillkor. Ev. övriga priser ansvarar varje förening för på egen hand.
 14. Föreningens administratörer ansvarar för att hemlighålla sina lösenord och för att hantera dessa med allmänt förnuft. De ansvarar även för att rapportera ev. dataintrång till Guldfemman, samt för att logga ut efter varje aktiv session.
 15. Guldfemman avsäger sig ansvar vid ev. förlust av data och/eller felaktiga poängsättningar/placeringar som följd av tekniska problem.
 16. Guldfemman förbehåller sig rätten att modifiera regel- och poängsystemet när som helst och utan särskilt varsel.
 17. Genom att medverka i Guldfemman godkänner föreningens administratörer att Guldfemman behandlar vissa av administratörernas personuppgifter, såsom t.ex. namn, tlf och e-postadress. Dessa uppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). De samtycker till att Guldfemman kan använda dessa uppgifter för att skicka information och/eller erbjudanden från Guldfemman – eller från Guldfemmans samarbetspartners. Administratörerna kan när som helst avsäga sig från dessa utskick genom att kontakta Guldfemman.
 18. Det material som föreningen sparar på Guldfemman blir automatiskt Guldfemmans egendom och kan användas till valfritt ändamål inklusive marknadsföring internt och externt. Guldfemman kommer dock aldrig att använda bilder eller personer utanför egna kanaler utan att först be om tillåtelse.

Uppdaterades 2015-02-10