×

HJÄLP FÖR AKTUELL SIDA/FUNKTION

Det finns ingen hjälptext för just denna sida, men kika gärna i vår FAQ eller kontakta oss direkt med frågor eller funderingar.

Tävlingsvillkor

Genom att tävla i Guldfemman bekräftar du att du läst igenom och accepterat följande tjänstevillkor.

 1. Guldfemman förbehåller sig rätten att redigera och/eller radera tävlingsbidrag eller övrigt innehåll som på något sätt strider mot upphovsrätten, innehåller kränkande eller diskriminerande material eller har ett kommersiellt syfte som inte är godkänt av Guldfemman, detta utan att återbetala ev. erlagd tävlingsavgift.
 2. Tävlingsavgiften kan erläggas kontant direkt till respektive ansluten förening, alternativt via faktura på hemsidan. Betalad tävlingsavgift kan inte ångras eller återbetalas. Kvitto på köp finns att spara/skriva ut på hemsidan i inloggat läge.
 3. Vinnare av Guldfemman är de personer i respektive ansluten förening, vars tävlingsbidrag har högst poäng efter sista matchen som är registrerad hos Guldfemman.
 4. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 5. Guldfemman tar inget ansvar för det data varje ansluten förening ansvarar för att inhämta och hantera. Med detta åsyftas i första hand spelar- och matchpoäng, men även innehåll i bild- och textform som föreningen själv kan påverka.
 6. Guldfemman tar inget ansvar för hur bedömningar av matchsituationer görs. Eventuella invändningar kring detta hänvisas till resp. förening. Det går dock inte att överklaga föreningens bedömningar, pris- eller poängsättning.
 7. Du ansvarar för att hemlighålla ditt lösenord och för att hantera detta med allmänt förnuft. Du ansvarar för att rapportera ev. dataintrång till Guldfemman, samt för att logga ut efter varje aktiv session.
 8. Personer som är direkt anställda av Guldfemman – eller av officiella partners tillåts inte delta i tävlingarna.
 9. Guldfemman avsäger sig ansvar vid ev. förlust av data och/eller felaktiga poängsättningar/placeringar som följd av tekniska problem.
 10. Guldfemman förbehåller sig rätten att modifiera regel- och poängsystemet när som helst och utan särskilt varsel.
 11. Genom att tävla i Guldfemman godkänner du att Guldfemman behandlar vissa av dina personuppgifter, såsom t.ex. namn, ålder, kön, tlf och e-postadress. Dina uppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Du samtycker till att Guldfemman kan använda dessa uppgifter för att skicka information och/eller erbjudanden från Guldfemman – eller från Guldfemmans samarbetspartners. Du kan när som helst avsäga dig från dessa utskick genom att kontakta Guldfemman.
 12. I händelse av att en säsong inte startar (ex pga Corona eller oförutsedda händelser) så avslutas tävlingen innan säsongen påbörjats och lottning av vinnare tillämpas. Inga pengar återbetalas till coacherna, vinnare koras enligt lottning utförd av klubben och Guldfemman gör en avräkning mot föreningen.
 13. I händelse av att en säsong tillfälligt avbryts (ex pga Corona eller oförutsedda händelser) och sedan återupptas igen och säsongen spelas klart med reducerat antal matcher så stängs säsongen efter den sista spelade matchen. Ej spelade matcher resulterar i noll poäng. Inga pengar återbetalas till coacherna, vinnare koras enligt rådande tabell och Guldfemman gör en avräkning mot föreningen.
 14. I händelse av att en match inte spelas (ex pga Corona eller oförutsedda händelser) och något av lagen lämnar WO så delas inga poäng ut till spelarna.
 15. I händelse av att en säsong avbryts helt (ex pga Corona eller oförutsedda händelser) stängs säsongen efter den sista spelade matchen innan avbrottet. Inga pengar återbetalas till coacherna, vinnare koras enligt rådande tabell och Guldfemman gör en avräkning mot föreningen och avslutar säsongen.

Uppdaterades 2020-05-30